Daily Archives: 5 februari 2012

Dichtpret en schaatskunst

Published by:

Schaatspret
Schaatspret

Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan; en in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een grootsch verband. de lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord, en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

De brede rivieren zijn thans verworden tot een schaatsbanen over het bevroren water op uitwaarden door boerenzonen met sneeuwschuiver getrokken. En in één gewest maakt men zich bij het eerste vriezen reeds op voor de gevreesde tocht de tochten. Ik hou het maar bij een uurtje schaatsen en laat het dichten toch maar aan Marsman over.